کارشناس سرور Server بانی مد

شرکت بانی مد
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بانی مد به کارشناس سرور Server آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.