کارشناس فروش دیجی تیم

شرکت دیجی تیم
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت دیجی تیم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.