کارشناس فروش پارسیان عظیم خودرو

شرکت پارسیان عظیم خودرو
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پارسیان عظیم خودرو به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.