منشی /کلینیک تخصصی پوست و مو رازی

شرکت /کلینیک تخصصی پوست و مو رازی
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت /کلینیک تخصصی پوست و مو رازی به منشی خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.