کارشناس فروش نشریه اقتصاد و نمایشگاه

شرکت نشریه اقتصاد و نمایشگاه
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت نشریه اقتصاد و نمایشگاه به کارشناس فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.