کارشناس فروش حضوری بسپار تحریر آسیا

شرکت بسپار تحریر آسیا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بسپار تحریر آسیا به کارشناس فروش حضوری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.