کارشناس فروش و بازاریابی توسعه نمایشگاهی اوژن

شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن به کارشناس فروش و بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.