کارشناس کامپیوتر و سخت افزار ابزار الکترونیک آبنوس

شرکت ابزار الکترونیک آبنوس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت ابزار الکترونیک آبنوس به کارشناس کامپیوتر و سخت افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.