حسابدار هنری عصر کلام زنگنه

شرکت هنری عصر کلام زنگنه
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت هنری عصر کلام زنگنه به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.