طراح سایت و پشتیبان آمایش داده تجارت نوین

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آمایش داده تجارت نوین به طراح سایت و پشتیبان آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.