پشتیبان نرم افزار آمایش داده تجارت نوین

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی منقضی شده است

شرکت آمایش داده تجارت نوین به پشتیبان نرم افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.