مسئول دفتر پتروآذر افروز کیش

شرکت پتروآذر افروز کیش
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتروآذر افروز کیش به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.