مدیر مارکتینگ آسیا خودرو

شرکت آسیا خودرو
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آسیا خودرو به مدیر مارکتینگ آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.