مدیر فروش داده پردازی فن آوا

شرکت داده پردازی فن آوا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت داده پردازی فن آوا به مدیر فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.