کارشناس بازاریابی پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان به کارشناس بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.