برنامه نویس علم و صنعت

شرکت علم و صنعت
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت علم و صنعت به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.