رئیس حسابداری باهرکیمیا رهاورد

شرکت باهرکیمیا رهاورد
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت باهرکیمیا رهاورد به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.