مسئول دفتر فروشگاه های زنجیره ای اوشانک

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.