کارشناس استقرار نرم افزار رای دانا

شرکت رای دانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.