کارشناس استقرار و مدیر پروژه زنجیره تامین رای دانا

شرکت رای دانا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار و مدیر پروژه زنجیره تامین آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.