کارشناس استقرار و مدیر پروژه زنجیره تامین رای دانا

شرکت رای دانا
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار و مدیر پروژه زنجیره تامین آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.