بازرس کنترل کیفی گروه صنعتی نامیرا

شرکت گروه صنعتی نامیرا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت گروه صنعتی نامیرا به بازرس کنترل کیفی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.