کارشناس ارشد فنی و پشتیبانی (آنتی ویروس) ابل رایان پویا

شرکت ابل رایان پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت ابل رایان پویا به کارشناس ارشد فنی و پشتیبانی (آنتی ویروس) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.