مسئول دفتر شکوه تجارت صدف

شرکت شکوه تجارت صدف
این آگهی منقضی شده است

شرکت شکوه تجارت صدف به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.