کارشناس فروش عصر ارتباطات بین الملل

شرکت عصر ارتباطات بین الملل
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت عصر ارتباطات بین الملل به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.