کارشناس فروش کانون تبلیغاتی کودکس

شرکت کانون تبلیغاتی کودکس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت کانون تبلیغاتی کودکس به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.