برنامه نویس رایانت ایرسا

شرکت رایانت ایرسا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رایانت ایرسا به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.