مسئول دفتر تولیدی گام آبی فردا

شرکت تولیدی گام آبی فردا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تولیدی گام آبی فردا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.