کارشناس بازاریابی آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم

شرکت آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم به کارشناس بازاریابی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.