کارشناس مانیتورینگ ارتباطات ثابت پارسیان

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به کارشناس مانیتورینگ آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.