کارشناس فروش پارس مکانیزه

شرکت پارس مکانیزه
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پارس مکانیزه به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.