کارشناس فروش و بازاریابی برنو پارس

شرکت برنو پارس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت برنو پارس به کارشناس فروش و بازاریابی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.