رییس اجرایی صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به رییس اجرایی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.