مسئول واحد صادرات صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به مسئول واحد صادرات آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.