مهندس صنایع(کارشناس تولید) دیرین پرس البرز

شرکت دیرین پرس البرز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت دیرین پرس البرز به مهندس صنایع(کارشناس تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.