کارشناس بازاريابی و فروش قطران ساوه

شرکت قطران ساوه
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت قطران ساوه به کارشناس بازاريابی و فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.