برنامه نویس ++C پردازش موازی سامان

شرکت پردازش موازی سامان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پردازش موازی سامان به برنامه نویس ++C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.