کارشناس فروش اورست نماد یزد

شرکت اورست نماد یزد
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت اورست نماد یزد به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.