کارشناس فناوری اطلاعات پرهیز کالا مهر

شرکت پرهیز کالا مهر
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پرهیز کالا مهر به کارشناس فناوری اطلاعات آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.