مسئول دفتر کارا

شرکت کارا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت کارا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.