کارشناس فروش امپریال

شرکت امپریال
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت امپریال به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.