کارشناس پشتیبانی و استقرار خوشگوار تهران (کوکاکولا)

شرکت خوشگوار تهران (کوکاکولا)
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت خوشگوار تهران (کوکاکولا) به کارشناس پشتیبانی و استقرار آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.