حسابدار پارمیدا

شرکت پارمیدا
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پارمیدا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.