مسئول دفتر ملی شیمی کشاورز

شرکت ملی شیمی کشاورز
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت ملی شیمی کشاورز به مسئول دفتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.