مسئول دفتر پارسوماش اویل کیش

شرکت پارسوماش اویل کیش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت پارسوماش اویل کیش به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.