برنامه نویس Node-JS آرمانگرایان

شرکت آرمانگرایان
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمانگرایان به برنامه نویس Node-JS آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.