مهندس صنایع(کنترل پروزه) هوش گستر ماهان

شرکت هوش گستر ماهان
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت هوش گستر ماهان به مهندس صنایع(کنترل پروزه) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.