مهندس صنایع(کنترل پروژه) مدیریت پروژه نیروگاه های سولار

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.