مهندس صنایع (بیزنس ساپورت ( Business Support expert & Supervisor)) مولتی نشنال دارویی آتی فارم

شرکت مولتی نشنال دارویی آتی فارم
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت مولتی نشنال دارویی آتی فارم به مهندس صنایع (بیزنس ساپورت ( Business Support expert & Supervisor)) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.