مسئول دفتر مدیرعامل پیشگامان صنعت نفت خراسان

شرکت پیشگامان صنعت نفت خراسان
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت پیشگامان صنعت نفت خراسان به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.