مسئول دفتر مدیرعامل پیشگامان صنعت نفت خراسان

شرکت پیشگامان صنعت نفت خراسان
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان صنعت نفت خراسان به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.