مسئول دفتر مدیر عامل دارویی مشکات فارمد

شرکت دارویی مشکات فارمد
این آگهی منقضی شده است

شرکت دارویی مشکات فارمد به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.